Phần mềm quản lý nhân sự

Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, trước sự biến động mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt của sự cạnh tranh, nhu cầu đòi hỏi được đáp ứng ngày càng cao của nhân viên, tất cả những vấn đề đó đã và đang là sức ép lớn đối với […]

Phần mềm quản lý dự án

Công tác quản lý dự án hiện nay của các doanh nghiệp, công ty vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của các nhà quản lý tài chính, làm cho khối lượng công việc của các nhà quản lý thường khá vất vả, và phải quản lý nhiều giấy tờ liên quan. Thấy được những […]

Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể (ERP)

Hiện nay ứng dựng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý là điều tất yếu nếu doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển. Tại Việt Nam gần như 90% các doanh nghiệp đã ứng dựng Công nghệ thông tin vào việc quản lý doanh nghiệp tổng thể hòa nhập cùng với xu […]