HOSTING, DOMAIN

BẢNG GIÁ DOMAIN (TÊN MIỀN)

DOMAIN PRICE (VND/NĂM) EXAMPLE
.vn 800 000 Lambosoft.vn
.com.vn  800 000 Lambosoft.com.vn
.com 300 000 Lambosoft.com
.org 300 000 Lambosoft.org
.net 300 000 Lambosoft.net

BẢNG GIÁ CÁC GÓI WEB HOSTING

BASIC HOSTING

BASIC HOSTING

 

Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD
Băng thông/tháng : Unlimited
FTP Accounts : Unlimited
My SQL : 3
Domains : 1
Subdomain : Unlimited
Alias/Park Domain : Unlimited
Email POP3/webmail : 1
2.000.000 VND/năm

 

PLUS HOSTING

PLUS HOSTING

 

Dung lượng lưu trữ : 6GB SSD
Băng thông/tháng : Unlimited
FTP Accounts : Unlimited
My SQL : 6
Domain : 3
Subdomain : Unlimited
Alias/Park Domain : Unlimited
Email POP3/webmail : Unlimited
4.000.000 VND/năm

PRO HOSTING

PRO HOSTING

 

Dung lượng lưu trữ : 10GB SSD
Băng thông/tháng : Unlimited
FTP Accounts : Unlimited
My SQL : 12
Domains : 6
Subdomain : Unlimited
Alias/Park Domain : Unlimited
Email POP3/webmail : Unlimited
7.000.000 VND/năm
Scroll
0905 504 386
4271710301735581947